Obchodní podmínky

Provozovatel webu a zpracovatel údajů:

Lead Generation s.r.o.
Vančurova 2904, 390 01 Tábor
IČ: 03934624
Den vzniku: 27. března 2015

Registrace u Krajského soudu v Českých Budějovicích: C 23634
Registrace u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů): 00058417

Ceník inzerce

Veškerá inzerce je zdarma kromě následujících kategorií:

Zobrazování inzerce nabídky Poplatkového lovu 10 Kč denně. (základní cena)

Zvýraznění inzerce nabídky Poplatkového lovu + 20 Kč denně k základní ceně.

Minimální objednávka je na 3 měsíce.

Ceník reklamy

Napsání recenze na lovecký nebo rybářský revír – cena dohodou.

Další možné PR aktivity – na dotaz.

Platnost podmínek

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.3.2019 a mohou se měnit bez předchozího souhlasu uživatele. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou.