Pozvánka na myslivecké semináře na OMS Příbram dne 6. 4. 2019 a OMS Mělník dne 28. 3. 2019

Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR zve všechny zájemce na myslivecké semináře, které se tentokrát uskuteční na OMS Příbram dne 6. 4. 2019 a OMS Mělník dne 28. 3. 2019.

V Příbrami se přednesou témata:

Informace Státní veterinární správy o současné veterinární situaci v okrese Příbram
Prostorová aktivita černé zvěře s ohledem na africký mor prasat
Jelenec běloocasý na Dobříšsku
Trofeje jelence běloocasého – historický přehled
Motolice u spárkaté zvěře

a v Mělníku – Chloumku:

Informace Státní veterinární správy o současné veterinární situaci v okrese Mělník
Vytváření vhodných biotopových podmínek pro divokou populaci bažanta obecného v kulturní krajině
Aktuální a nové dotační tituly do myslivosti dle nařízení vlády č.30/2014 Sb. v dotačním období 2019
Plašiče zvěře a jejich správné využití v praxi
Informace k chovatelské přehlídce 2019

Detailní informace k jednotlivých seminářům naleznete na webu ČMMJ.

Přidat komentář